Bioskaidžių polimerinių pakavimo medžiagų sukūrimas ir fizikinių-mechaninių charakteristikų tyrimas

 

Projekto nr.: TAP-LB-14-004

Projekto aprašymas:

Projekto vykdymo metu pasiūlytos naujos dalinai bioskalios plėvelės polietileno ir gamtinių priedų pagrindu ir ištirtos jų fizikinės-mechaninės savybės, o taip pat atlikti iš šių medžiagų pagamintų pakuočių statinių ir dinaminių charakteristikų eksperimentiniai ir skaitmeniniai tyrimai.
Sukurti 8 skirtingų tipų dalinai bioskalių polimerinių plėve-lių bandiniai. Atlikta mikrofotogra-fijų analizė, spektroskopiniai, termo-stabilumo, paviršiaus energetinio būvio ir kt. tyrimai.
Nustatyta, kad tirtų skirtingų tipų plėvelių, turinčių tam tikrą bioskalų priedą, tempimo stipris buvo nuo 25% iki 50% mažesnis nei gryno LDPE plėvelės. Suvirinimo stiprio tyrimai parodė, kad esant 115°C suvirinimo temperatūrai, tirtos dalinai bioskalios plėvelės suformavo pakankamo stiprio siūlę, kurios stipris buvo 22% mažesnis už LDPE plėvelės suvirinimo siūlės stiprį. Iš visų tirtų polimerinių plėvelių, tik vienos plėvelės mechaninės charakteristikos yra artimiausios gryno LDPE plėvelei ir ji gali būti panaudota pakavimo tikslams.
Tirtos dalinai bioskalios plėvelės nėra tinkamos Brailio rašto suformavimui įspaudimo būdu, nes jos pasižymi gana dideliu plastiškumu ir ryškiomis relaksacinėmis savybėmis.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Baltarusija


Projekto rezultatai:

Publikuoti ir parengti spaudai 3 straipsniai tarptautiniams žurnalams.
Perskaityti pranešimai 3 tarptautinėse konferencijose.
Surengti seminarai: 2015 m. BNTU ir 2016 m. du seminarai mokslininkams ir gamybininkams KTU.
Seminaro KTU metu dalyvavo mokslininkai iš Ukrainos spaudos akademijos.

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Edmundas Kibirkštis

Trukmė:
2015 - 2016

Padalinys:
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku