Branduolinės medicinos darbuotojų išorinės rankų apšvitos vertinimo sistemos kūrimas (BRANDUOLYS)

   

Projekto nr.: PP54/201

Projekto aprašymas:

Taikant pažangius branduolinės medicinos (BM) funkcinės diagnostikos metodus (scintigrafiją ir PET) bei BM terapijos metodus, pacientų tyrimams yra naudojami atviri jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, todėl šioje srityje dirbantis personalas patenka į padidintos rizikos dėl išorinės apšvitos darbuotojų kategoriją. Siekiant sumažinti galimą profesinių susirgimų bei spinduliuotės sukelto vėžio riziką, patikima darbuotojų apšvitos vertinimo metodika yra būtina, tačiau dėl mažų apšvitos dozių BM darbuotojų apšvitos vertinimas yra sudėtingas, todėl dažniausiai apsiribojama dozių registracija personaliniais dozimetrais, o rankų, kaip padidintos apšvitos rizikos objekto, dozės registruojamos naudojant TLD dozimetrinius žiedus, mūvimus ant piršto darbo metu. Šie matavimai neatspindi realios situacijos, nes remiantis ES statistika darbuotojų pirštų galai dažnai gauna dozes, artimas ribinėms metinėms leistinoms dozėms (500 mSv). Šiame projekte naudojant inovatyvius dozimetrijos metodus bus kuriama BM darbuotojų išorinės rankų / pirštų galų apšvitos dozių registravimo ir padidintos apšvitos prevencijos sistema bei vertinama apšvitos sąlygota profesinių susirgimų rizika.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-06 - 2020-12-31

Projekto partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Diana Adlienė

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas