Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas

 

Projekto nr.: VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–006

Projekto aprašymas:

Tobulinti chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimą; Užtikrinti kvalifikuotus dėstytojus ir tyrėjus chemijos ir chemijos inžinerijos srityse

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

72 studentai mokėsi pagal formaliojo švietimo programas; 20 dėstytojų stažuočių, 20 dėstytojų mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas; parengtos 3 studijų programos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-09-01 - 2015-05-28

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

Vadovas:
Gintautas Žemaitis

Trukmė:
2010 - 2015

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra