Chinazolinfragmentus turinčių organinių spinduolių sintezė ir savybės

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0007

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – studento mokslinių kompetencijų gilinimas. Mokslinių tyrimų metu bus susintetinta serija įvairius donorinius ir akceptorinius fragmentus turinčių elektroaktyvių junginių.Terminiai ir morfologiniai medžiagų virsmai bus tiriami diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos bei termogravimetrinės analizės metodais. Atlikti tyrimai leis įvertinti naujai susintetintų medžiagų sluoksnių atsparumą dideliems temperatūros pokyčiams per ilgesnį laiką. Elektrocheminis susintetintų junginių stabilumas, HOMO ir LUMO energijų vertės bus nustatomos ciklinės voltamperometrijos metodu. UV spektroskopija bus naudojama naujų emiterių optinių savybių tyrimui. Siekiant nustatyti naujų medžiagų fotoliuminescencijos prigimtį ir efektyvumą, bus įvertinta fotofizikinių procesų kinetika (fotoliuminescencijos gyvavimo trukmės), nustatomi fotoliuminescencijos kvantiniai našumai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Šių tyrimų metu bus ugdomi studento praktiniai darbo organinės sintezės laboratorijoje gebėjimai. Bus susipažįstama su naujais organinių junginių sintezės, gryninimo bei struktūrinės analizės metodais. Mokslinių tyrimų metu bus susintetinta serija įvairius donorinius ir akceptorinius fragmentus turinčių elektroaktyvių junginių, skirtų organiniams šviesos diodams. Struktūros analizė bus atlikta branduolių magnetinio rezonanso, infraraudonųjų spindulių spektroskopijos ir masių spektrometrijos metodais. Terminiai ir morfologiniai medžiagų (sluoksnių) virsmai bus tiriami diferencinės skenuojamosios kalorimetrijos bei termogravimetrinės analizės metodais. Atlikti tyrimai leis įvertinti naujai susintetintų medžiagų sluoksnių atsparumą dideliems temperatūros pokyčiams per ilgesnį laiką. Elektrocheminis susintetintų junginių stabilumas, HOMO ir LUMO energijų vertės bus nustatomos ciklinės voltamperometrijos metodu. UV spektroskopija bus naudojama naujų emiterių optinių savybių tyrimui. Junginių emisijos prigimtis ir charakteristikos bus tiriamos įvertinant jų kvantines išeigas, emisijos gyvavimo trukmes bei spinduliuotės bangos ilgį. Atliktas išsamus naųjų junginių savybių tyrimas leis studentui išsamiau įsigilinti ir išanalizuoti elektroaktvyių medžiagų savybių priklausomybę nuo jų struktūros.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Keruckienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra