CMinaR – Pabėgelių ir migrantų integracija į darbo rinką kaip prioritetinė strategija pabėgėlių krizei spręsti

 

Projekto nr.: 2016-1-DE01-KA203-002883
Projekto tinklapis: https://www.cminar.eu

Projekto aprašymas:

CMinaR projekto tikslas sukurti ir plėtoti tyrimais paremtus aukštojo mokslo kursus, kuriais šviestume būsimus karjeros konsultantus inovatyviam karjeros konsultavimui ir orientavimui. Tikslinė konsultuojamųjų grupė – pabėgėliai ir migrantai. Papildomi kvalifikacijos kėlimo mokymai karjeros konsultantams, dirbantiems Valstybinėse įdarbinimo (užimtumo) tarnybose, aprūpins juos žiniomis, metodais (strategijomis) bei medžiaga, padėsiančia kasdienėje praktikoje konsultuojant pabėgėlius ir migrantus. Aukštojo mokslo kursai bei kvalifikacijos kėlimo mokymai karjeros konsultantams susidės iš šešių kruopščiai atrinktų kursų stadijų (dalių).
Kursų plėtra remiasi visapusiška projekto tikslinių grupių poreikių analize. Tikslinė grupė/naudos gavėjai projekte: dėstytojai, studentai, karjeros konsultantai taip pat ir pabėgėliai bei migrantai. CMinaR partnerystė: srities ekspertai iš pagrindinių šalių, nukentėjusių nuo pabėgėlių krizės (Vokietija, Italija, Švedija, Turkija, bei Jungtinė Karalystė). KTU (Lietuva) yra technologinis partneris, atsakingas už projekto portalą, kursų platformos sukūrimą bei palaikymą, projekto dizainą ir apipavidalinimą.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Projekto metu bus sukurti 7 intelektiniai produktai, susiję tarpusavyje ir papildantys vienas kitą, tai:

IO1 – literatūros šaltinių, internetinių resursų apžvalga
IO2 – analizė
IO3 – kursai, skirti aukštojo mokslo institucijoms, ir kuriuos sudaro 6 dalys (paskaitų ciklai)
IO4 – kursai, skirti konsultantams
IO5 – e.mokymosi platforma, kurioje bus talpinami kursai ir prieinama visa mokymosi medžiaga
IO6 – internetinė platforma
IO7 – pilotinis testavimas panaudojant sukurtą medžiagą, aplinką ir testuojant su projekto tikslinėmis grupėmis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-09-01 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency

Projekto partneriai: Padujos universitetas, Stambulo technijos universitetas, Kenterberio Kristaus bažnyčios universitetas, Kauno technologijos universitetas, STOKHOLMO UNIVERSITETAS

Vadovas:
Vida Drąsutė

Trukmė:
2016 - 2019

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra