ColLab: Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo platforma inovacijoms studijose

 

Projekto nr.: 2019-I-PT01-KA203-061426

Projekto aprašymas:

„Bendradarbiavimo platforma mokymo inovacijoms aukštajame moksle (ColLab)“ (“Collaborative Platform for Teaching Innovation in Higher Education (ColLab)” – „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektas, kurį koordinuoja Aveiro universitetas (Portugalija), o projekto partneriai yra KTU, Trento universitetas (Italija), Hamburgo techniškasis universitetas (Vokietija) ir Stavangerio universitetas (Norvegija).
Projekto metu kuriama edukacinė platforma, kurioje skirtingų šalių aukštųjų mokyklų dėstytojai galės keistis savo žiniomis ir patirtimi, dalintis informacija, padėsiančia geriau suprasti vyraujančias bei naujausias tendencijas mokymo(-si) srityse, kurti naujas iniciatyvas ir inovacijas. Projekto partneriai turės galimybę pasidalinti savo gerąja patirtimi ne tik su šiame projekte dalyvaujančiais universitetų atstovais, bet ir kitomis Europos bei pasaulio aukštosiomis mokyklomis.
ColLab projekto metu sukurta bendradarbiavimo platforma startuos 2021 metų pabaigoje. Šia proga Vokietijoje bus surengtas pristatymo renginys, į kurį bus kviečiami dalyvauti įvairių aukštųjų mokyklų dėstytojai, kurie turės galimybę išsamiai susipažinti su platformos suteikiamomis galimybėmis.
Visi projekte dalyvaujantys universitetai yra Europos inovatyvių universitetų konsorciumo (ECIU) nariai, tad projekto „Bendradarbiavimo platforma mokymo inovacijoms aukštajame moksle (ColLab)“ rezultatai bus toliau vystomis ir integruojami į kuriamą ECIU universitetą.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-02 - 2022-03-01

Projekto koordinatorius: Aveiro universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Hamburgo technologijos universitetas, Trento universitetas, Stavangerio universitetas

Vadovas:
Asta Daunorienė

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
EDU-LAB, Studijų departamentas