Dalijimosi ekonomikos verslo modelių pokyčiai COVID-19 pandemijos kontekste

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0088

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – atlikti dalijimosi ekonomikos verslo modeliuose dalyvaujančių vartotojų ir paslaugų tiekėjų tyrimą COVID-19 pandemijos kontekste Lietuvoje. Mokslinės diskusijos dalijimosi ekonomikos tematika COVID-19 pandemijos kontekste Lietuvoje yra gana ribotos ir fragmentiškos, pasigendama empirinių tyrimų, susijusių su COVID-19 pandemijos poveikiu Lietuvoje esančioms dalijimo ekonomikos platformoms, jų atsparumui šiam ekonomikos šokui, veiklos rezultatams, teikiamų paslaugų įvairovei; taip pat neaišku, kaip pasikeitė dalijosi ekonomikos iniciatyvose dalyvaujančių vartotojų įpročiai bei poreikis.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto tyrimų rezultate, naudojant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus, bus siekiama įvertinti COVID-19 pandemijos poveikį Lietuvoje vyraujantiems dalijimosi ekonomikos verslo modeliams, tiriant juose dalyvaujančių vartotojų ir paslaugų tiekėjų elgsenos pokyčius bei paslaugų prieinamumo ir pakeičiamumo aspektus bei lyginant dalijimosi ekonomikos iniciatyvų atsparumą prieš ir pandeminiu laikotarpiu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vaida Pilinkienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras