Dalyvavimas 29-ojoje Eurazijos verslo ir ekonomikos visuomenės (angl. EBES) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje (29_EVEF_konf)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0458

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – tobulinti mokslininkės mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą – skelbiant tyrimo rezultatus moksliniame renginyje ir dalyvaujant mokslinėse diskusijose ekonominės integracijos, ekonominio saugumo ir tvarkios / įtraukties ekonomikos tema. Siekiama pristatyti atlikto mokslinio tyrimo rezultatus, gauti atgalinį ryšį iš užsienio kolegų mokslininkų; komunikuoti su ekonominės integracijos, ekonominio saugumo ir tvarkios / įtraukties ekonomikos tematikoje dirbančiais mokslininkais idant ateityje pratęsti bendradarbiavimą ir įsitraukti į naujus tarptautinius mokslinių tyrimų projektus. Uždavinys – kompetencijos kėlimas 29-ojoje EBES konferencijoje Lisabonoje, Portugalijoje. Siekiama susisteminti atlikto mokslinio tyrimo, nagrinėjančio jaunimo užimtumo (kaip tvarios / įtraukties ekonomikos, angl. sustainable / inclusive economy) problematiką Vidurio ir Rytų Europos šalyse, rezultatus, juos pristatant 29-ojoje Eurazijos verslo ir ekonomikos visuomenės (angl. EBES – Eurasia Business and Economics Society) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, vyksiančioje 2019 m. spalio 10 – 12 dienomis Portugalijoje, Lisabonoje (EBES kartu su ISCTE-IUL Instituto Universit?rio de Lisboa). Tikėtina, kad diskusijos konferencijos metu padės patobulinti išvadas, atskleisti naujus atlikto tyrimo aspektus bei užmegzti naujus kontaktus.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
download udemy paid course for free

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pristatyti teorinio / empirinio tyrimo rezultatus jaunimo užimtumo Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalyse tematika. Akcentuojami VRE šalių veiksmai jaunimo užimtumo skatinimui. Po konferencijos planuojama teikti mokslinį straipsnį publikavimui viename iš siūlomų mokslinių žurnalų: „Eurasian Economic Review“; „Eurasian Business Review“ arba „Entrepreneurship, Business and Economics: Conference Proceedings“. Žurnalai cituojami ISI Web of Science bazės leidiniuose ir leidžiami Springer leidykloje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-23 - 2019-10-13

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Daugėlienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku