Dalyvavimas 9-ojoje tarptautinėje konferencijoje Algal Biomass, Biofuels and Bioproducts 2019 (organizatorius: Elsevier)

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0048

Projekto aprašymas:

Konferencijos pranešime pirmą kartą pasauliniu mastu bus pristatyti moksliniai duomenys apie mikrodumblių Prototheca Moriformis aliejaus panaudojimą dyzeliniame variklyje. Išsamūs VDV tyrimai atlikti taikant dvi metodikas: 1 – stendiniai dyzelinio variklio bandymai; 2 – maksimalios galios ir sukimo momento nustatymas automobilyje sumontuotam varikliui. Pagal pirmą metodiką nustatytos aštuonios variklio, dirbančio su įjungtu ir išjungtu deginių recirkuliacijos vožtuvu (DRV) eksploatacinės charakteristikos ir penkios emisinės charakteristikos. Tiriant stendinio variklio darbo ypatumus prie žemų apkrovų, kas 2 laipsniai buvo keičiamas degalų įpurškimo kampas ?, intervale nuo -16° iki +4° alkūninio veleno viršutinio rimties taško atžvilgiu.

Dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje tikslas yra stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, gilinti bei atsivežti naujas žinias, kurios pasitarnaus tvaraus energetikos ir transporto sektorių vystymuisi, bei parengti aukšto lygio publikaciją Q1 kvartilio leidinyje.

Pagrindiniai dalyvavimo tarptautinėje konferencijoje uždaviniai: 1–supažindinti tarptautinę mokslininkų bendruomenę su Lietuvoje vykdomais tyrimais ir jau pasiektais neblogais rezultatais, pripažintais itin aukšto lygio tarptautinių žurnalų, 2–tarpinstitucinių kontaktų paieška, 3–įgytų žinių adaptavimas Europiniame kontekste, 4–doktoranto, rengiančio disertacinį darbą šia tema, įtraukimas į platesnius tyrimus.

Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
udemy course download free

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-03-01 - 2019-06-20

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Laurencas Raslavičius

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Transporto inžinerijos katedra

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku