Dalyvavimas užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0057

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – kelti mokslininkės kvalifikaciją dalyvaujant kasmetinėje The 19th International Conference on Knowledge, Change and Culture konferencijoje, kurios metu bus vykdoma atliktų mokslinių tyrimų sklaida. Dalyvavimo konferencijoje tikslas – pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus apie Kūrybinio darbuotojo žinių nuvertėjimo eliminavimą žodiniame pranešime, dalyvauti mokslinėse diskusijoje, plėtoti mokslinę komunikaciją ir tinklaveiką, ieškant bendradarbiavimo galimybių su panašioje tematikoje dirbančiais tyrėjais.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Mokslinis pranešimas tema ,,Techniques for transfer and storage of project knowledge: a qualitative study“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-02-18 - 2019-05-23

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Lina Girdauskienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku