Darbuotojų atsparumas ir jį didinantys veiksniai COVID-19 pandemijos sąlygoto „naujo normalumo“ kontekste

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0112

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Vadovas:
Živilė Stankevičiūtė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras