Darni gerovė – mokymai asmeninei, profesinei ir pasaulio gerovei (SWEPPP)

   

Projekto nr.: 2023-1-PL01-KA220-HED-000156944
Projekto tinklapis: https://www.wellbeing4sustainability.eu/

Projekto aprašymas:

Projektas “Darni gerovė – švietimas asmeninei, profesinei ir planetos gerovei” (angl. “Sustainable Well-being – Education for Personal, Professional and Planetary Well-being”, SWEPPP) grindžiamas idėja, kad norint pasiekti darnią gerovę reikia holistinio požiūrio, derinančio asmeninę, profesinę ir planetos gerovę. Juo siekiama puoselėti gerovę visais šiais trimis aspektais, suteikiant reikiamų žinių ir įgūdžių su tikslu imtis prasmingų į darnią gerovę orientuotų veiksmų.

Siekdamas šio tikslo, projekto konsorciumas veiklas orientuos į tris pagrindinius rezultatus:
?Darnios gerovės mokymų programa
Darnios gerovės mokymai
Darnios gerovės vadovas

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Darnios gerovės mokymų programa
Darnios gerovės mokymai
Darnios gerovės vadovas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-09-01 - 2026-08-31

Projekto koordinatorius: UNIVERSITY OF GDANSK

Projekto partneriai: Turku taikomųjų mokslų universitetas LTD, Education Mobility Grid, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Inga Gurauskienė

Trukmė:
2023 - 2026

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpkrypčių tvarumo kompetencijų centras