Darnios plėtros koncepcija paremtų sprendimų bioplastikų gamybai ir vartojimui, siekiant išsaugoti žemės ir jūros aplinkos kokybę, kūrimas ir diegimas Europoje (BIO-PLASTICS EUROPE)

 

Projekto nr.: 860407
Projekto tinklapis: https://www.bioplasticseurope.eu/

Projekto aprašymas:

Projektas „BIO-PLASTICS EUROPE“ skirtas „Tvarių biologinio plastiko sprendimų sausumoje ir jūroje“ paieškai. Pagrindinis dėmesys šiame projekte bus kreipiamas ekonominių ir aplinkosaugos tikslų apjungimui, remiantis žiedinės ekonomikos ir tvarumo koncepcijomis.

Projekto veiklos apima inovatyvų produktų dizainą ir naujų verslo modelių, palengvinančių veiksmingą pakartotinio naudojimo ir perdirbimo strategijų įgyvendinimą, kūrimą. Taip pat inovacijas susijusias su bioplastikų kūrimu, medžiagų, naudojamų žaislams ar maisto produktams pakuoti, tobulinimu bei sauga. Vadovaujantis ES tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų strategija ir siekiant skatinti tolesnį medžiagų perdirbimą, Europos konsorciumą papildo partneris Malaizijoje, suteikdamas pridėtinę vertę ir padėdamas išspręsti daugybę problemų, su kuriomis susiduria tiek vartotojai, tiek gamintojai.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Sukurti inovatyvų gaminio dizainą ir verslo modelį, kuris užtikrins veiksmingą pakartotinio perdirbimo strategijos bei sprendimų įgyvendinimą, įskaitant saugų perdirbtų medžiagų naudojimą žaislų gamybai ar maisto produktų pakavimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-10-01 - 2024-01-31

Projekto koordinatorius: Hamburgo taikomųjų mokslų universitetas

Projekto partneriai: Alfredo Wegenerio institutas/Helmholtz poliarinių ir jūrinių tyrimų centras, Mančesterio universitetas, Švedijos aplinkos tyrimų institutas, Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba (Italija), Hamburgo pasaulio ekonomikos institutas, Konsorciumas "T.I.C.A.S.S.", Heng Hiap Industries Sdn Bhd, NaturePlast SAS, Prospex institutas, Įmonė „Assobioplastiche", Įmonė „Ecoembalajes Espana", Bolonijos universitetas, Lodzės technologijos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V., Biotechnologijų įmonė "ACIB", Talino technologijos universitetas, Turku taikomųjų mokslų universitetas (TUAS), Madrido technikos universitetas, Įmonė „Arctic Biomaterials"

Vadovas:
Žaneta Stasiškienė

Trukmė:
2019 - 2024

Padalinys:
Aplinkos inžinerijos institutas, Tarpkrypčių tvarumo kompetencijų centras