Deformacijos įvertinimas protoninio laidumo oksiduose

 

Projekto nr.: P-LL-18-82

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas yra išnagrinėti, aprašyti ir įvertinti deformacijų įtaką protoninių laidininkų, pagamintų perovskitų oksidų pagrindu, elektrinėms ir mechaninėms savybėms.
Protoninio laidumo perovskitai: bario cirkonatai ir bario ceratai su priemaišomis arba jų kietieji tirpalai bus naudojami plonų sluoksnių formavimui fizikinio nusodinimo iš garų fazės metodais : magnetroniniu dulkinimu ir garinimu elektronų spinduliu.
Projekte bus atliktas išsamus deformacijų įtakos įvairioms perovskitinių protoninių laidininkų savybėms tyrimas ir vertinimas. Projekto rezultatai suteiks fundamentalių žinių apie elektrinį laidumą keraminiuose oksiduose.
Projekto rezultatai bus pristatyti tarptautinėse konferencijose, taip pat bent 4 moksliniai straipsniai bus pateikti tarptautiniuose WoS citavimo indeksą turinčiuose žurnaluose; bent dvi daktaro disertacijos bus parengtos, remiantis šio mokslinio projekto rezultatais. Be to, dėl gautų rezultatų bus galima optimizuoti metodus, naudojamus daugiasluoksnių elektrocheminių prietaisų, pagrįstų protoninio laidumo perovskitais, paruošimui. šie tyrimai yra vieni iš pirmųjų tyrimų protoninių laidininkų deformacijų inžinerijos srityje, todėl ilgalaikiai rezultatai padės sukurti prielaidas švarių energijos šaltinių gamybai. Trumpalaikis ekonominis ir visuomeninis poveikis siūlomam projektai apima vieną podoktorantūros stažuotės poziciją ir dvi doktorantūros stipendijas, kurios prisidėtų prie užimtumo lygio didinimo.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos administruojama tarpvalstybinė programa: Lietuva-Lenkija


Projekto rezultatai:

Šio projekto metu atliktų tyrimų rezultatai bus pristatyti įvairiais būdais:
• Žodiniai pranešimai bus pristatyti 5 konferencijose;
• Bus parengtos ne mažiau kaip 4 bendros lietuvių-lenkų publikacijos;
• Bus ginami ne mažiau kaip 2 magistro darbai;
• Mokslinio tyrimo rezultatai disertacijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-01 - 2022-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Gdansko technologijos universitetas

Vadovas:
Giedrius Laukaitis

Trukmė:
2018 - 2022

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas