Demokratinis veiksmingumas ir populizmo įvairovė Europoje – DEMOS

 

Projekto nr.: 822590

Projekto aprašymas:

DEMOS projekto pagrindinė idėja grindžiamas prielaida, kad populizmas yra sąsajų nebuvimo tarp to, kaip veikia demokratinės santvarkos ir kaip politinėje sistemoje piliečiai suvokia savo pačių siekius, poreikius ir tapatybę. DEMOS tyrinėja praktinę „demokratinio veiksmingumo“ vertę, kaip politinio įsitraukimo, reikalingą populizmo iššūkiui spręsti, sąlygą.

DEMOS derina išsamius populizmo ir demokratinio veiksmingumo tyrimus su moksliniais tyrimais ir bandomaisiais projektais, kad būtų sukurtos ilgalaikės priemonės ir savalaikės politinės rekomendacijos; projekto metodai apima eksperimentus, patariamąsias apklausas, tekstų analizę, reprezentatyvias apklausas ir teisinės bazės analizę.

DEMOS daugiausia dėmesio skiria ne tik demokratinėms santvarkoms, bet ir piliečių perspektyvoms: kaip juos veikia populizmas ir kaip jie į jį reaguoja. Ypač daug dėmesio skiriama politiškai nepakankamai atstovaujamoms grupėms ir populistinės politikos tikslinėms grupėms – jaunimui, moterims ir migrantams. Remdamasis parengtais rodikliais ir populizmo prognozėmis, DEMOS rengia populizmo sąveikos su socialiniais veikėjais ir institucijomis scenarijus, tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygiu.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Projekto dalys:
1. Projekto valdymas
1.1 Periodinė ataskaita partneriams ir suinteresuotosioms šalims.
1.2 Periodinė finansinė ataskaita.
1.3 Duomenų apsaugos ir etikos gairės bei duomenų valdymo planas.
1.4 Pirmojo posėdžio ataskaita.
1.5 Antrojo projekto posėdžio ataskaita.
1.6 Galutinio projekto posėdžio ataskaita.
2. Populizmo įvairovė: pažanga ir konceptualizavimas
2.1 Pranešimas apie populizmo konceptualizavimą ir besikeičiančias populizmo sąvokas akademinėje literatūroje bei populizmo įvairovės analizė Europoje ir už jos ribų.
2.2 Nacionalinės ataskaitos apie populistinius veikėjus.
2.3 Suvestinė ataskaita apie populistinius diskursus pasirinktose ES valstybėse narėse.
2.4 Ataskaita apie institucinį populizmo kontekstą.
2.5 Ataskaita apie politiką, skatinančią populistines reakcijas.
3. Demokratinio veiksmingumo konceptualizavimas ir matavimas
3.1. Demokratinio veiksmingumo koncepcijos ir matavimo (rodiklių) ataskaita.
3.2 Ataskaita apie demokratinio veiksmingumo būklę valstybėse narėse.
3.3 Ataskaita apie švietimo sistemų, mokyklų ir demokratinio veiksmingumo ryšį.
4. Socialinės ir socialinės psichologinės populizmo bei demokratinio veiksmingumo šaknys
4.1 Populizmo ir populizmo prognozavimo priemonės.
4.2 Apklausos ataskaita apie ryšį tarp tapatybės, emocijų, pasitikėjimo ir populistinių požiūrių.
4.3 Ataskaita apie populistinių argumentų rėmimo motyvus.
4.4 Ataskaita apie eksperimentus, informacijos panaudojimą vs. jausmus palaikant populistinius argumentus.
5. Veikiantis populizmas: valdymas ir viešoji politika
5.1 Ataskaita apie populistinės politikos kūrimą.
5.2 Ataskaita apie pagrindinius populistinės politikos modelius regioninėse ir vietos valdžios institucijose.
5.3 Politikos dokumentas, analizuojantis esminius politikos konfliktus tarp ES ir populistinės politikos aktualiausiose srityse.
6. Populizmo poveikis: teisė, politika ir žmonės
6.1 Ataskaita apie populizmo teisinį poveikį.
6.2 Ataskaita apie populizmo poveikį demokratinėms institucijoms.
6.3. Ataskaita apie populizmo poveikį partijų sistemoms.
6.4 Ataskaita apie populizmo poveikį piliečiams.
7. Reagavimas į populizmą: demokratinis veiksmingumas darbe
7.1 Ataskaita apie piliečių reakciją į populizmą.
7.2 Apžvalginė ataskaita – duomenų bazė, seminaro ataskaita apie pilietinės visuomenės strategijas ir geriausias praktikas kovojant su populizmu.
7.3 Ataskaita apie žiniasklaidos reakcijas į populizmą ir geriausių praktikų individualizavimą.
7.4 Ataskaita apie pasitelktas politines strategijas kovojant su populizmu.
7.5 Ataskaita apie teisines reakcijas ir geriausias praktikas kovojant su antikonstitucinėmis tendencijomis.
7.6 Ataskaita apie mokyklų reakcijas ir geriausias praktikas.
8. Demokratinio veiksmingumo gerinimas: tyrimai ir bandomieji projektai
8.1 Ataskaita apie svarstomųjų metodų veiksmingumą kovojant su populistiniais argumentais.
8.2. Ataskaita apie piliečių rekomendacijas ir atsakomąją reakciją apie politikos pasiūlymus, siekiant padidinti demokratinį veiksmingumą bei spręsti populizmo problemą.
8.3. Įrankiai: tapatybės žaidimas, pasitikėjimo žaidimas, mokymo priemonės.
8.4 Rusijos įtakos aptikimo įrankis.
9. Suvestinė ir politikos rekomendacijos
9.1 Pagrindinių DEMOS išvadų apie populizmą ir demokratinį veiksmingumą santrauka.
9.2 Ataskaita apie vidutinės trukmės ir ilgalaikius populizmo pasekmių scenarijus.
9.3 Politinės rekomendacijos sprendžiant populizmo problemą ir demokratinio veiksmingumo didinimą.
9.4 Politikos analizės.
10. Patvirtinimas ir kokybės užtikrinimas
10.1 Patvirtinimo kriterijai.
10.2 Kokybės užtikrinimo planas.
10.3 Patvirtinimo ataskaita 1.
10.4 Patvirtinimo ataskaita 2.
10.5 Patvirtinimo ataskaita 3.
11. Komunikacija, sklaida ir tvarumas
11.1 Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo strategija.
11.2 Komunikacijos, sklaidos ir tvarumo planas (KSTP).
11.3 Tarpinio ir galutinio KSTP poveikio vertinimo ataskaita.
11.4 Projekto komunikacijos ir sklaidos medžiaga (pvz., svetainė, socialinė medija, blogų įrašai, trumpi projekto vaizdo įrašai, ketvirtiniai naujienlaiškiai, etc.).
11.5 Mokslinės komunikacijos platformos paleidimas.
11.6. Tvarumo ataskaita su rekomendacijomis, kaip geriausiai panaudoti projekto rezultatus pasibaigus projektui, ir būdai, kuriais partneriai ir suinteresuotosios šalys galėtų ir toliau dalyvauti tolimesnėse veiklose.
11.7 Baigiamoji konferencija Briuselyje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-12-01 - 2021-11-30

Projekto koordinatorius: Vengrijos mokslų akademija

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Graikijos Europos ir užsienio politikos fondas, Hamburgo universitetas, Prahos Karolio universitetas, Amsterdamo universitetas, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Slovėnijos komunikacijos ir žiniasklaidos mokykla (SKAMBA), Verslo inžinerijos ir vadybos universitetas (Bosnija ir Hercegovina), Europos piliečių veiksmų taryba, Turino universitetas, Glazgo Kaledonijos universitetas, Kopenhagos universitetas, Barselonos universitetas, Paryžiaus Pantheon-Sorbonne universitetas

Vadovas:
Eglė Butkevičienė

Trukmė:
2018 - 2021

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku