Difuzinio atspindžio spektroskopijos pritaikymas autentifikavimui (SPEKTROTEST)

 

Projekto nr.: TPP-04-027

Projekto aprašymas:

Projekto esmė – pateikti rinkai (vietinei ir tarptautinei) naują daugiafunkcinę gaminių ženklinimo sistemą, kurios sukūrimui bus apjunktos poligrafinės bei cheminės technologijos ir fiziko-cheminiai analizės metodai. Naujai kuriama ženklinimo sistema leis identifikuoti objektus, nustatyti jų kilmę bei patikimą ryšį tarp produkto, jo gamintojo ir vartotojo, užtikrins aukštesnio lygio apsaugą nuo klastojimo, praplės automatizuotų prekybos ir logistikos sistemų galimybes. Tai prisidės prie žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo integruojant ją į naujas užstato sistemas, taip siekiant padidinti perdirbamų atliekų surinkimą. Sukurta sistema leis toliau vystyti poligrafines technologijas, užtikrinančias gaminių autentiškumą nedidinant pakuočių etikečių savikainos.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšos


Projekto rezultatai:

Panaudojant įvairius organinius ir neorganinius pigmentus, o taip pat specialiai modifikuotas medžiagas, sudarytos daugiakomponentės dažų kompozicijos, kurių medžiaginė sudėtis (kokybinė ir kiekybinė) susieta su iš tokių dažų kompozicijų suformuotų ženklinimo elementų ultravioletinės ir regimosios spinduliuotės difuzinio atspindžio spektrinėmis charakteristikomis. Nustatyta, kad savo spalva vizualiai skirtingų ir/arba panašių ar netgi vienodų ženklinimo elementų, turinčių savitą medžiaginę sudėtį ir savitus difuzinio atspindžio spektrus, rinkinys potencialiai gali atlikti identifikavimo funkciją, panaudojant juos specialiam ženklinimui bei padidintai apsaugai nuo prekių klastojimo.
Kompleksinė apsaugos nuo klastojimo autentifikavimo-identifikavimo sistema buvo sukurta apjungiant dvi skirtingas technologijas, t.y. dažų kompozicijų su specialiomis identifikavimo funkcijomis sudarymą ir aktyvaus optinio elemento (hologramos) suformavimą. Optinis elementas vizualiai vartotojui leidžia atpažinti gaminio autentiškumą, o ženklinimo elementų su specialiomis identifikavimo funkcijomis panaudojimas ir jų difuzinio atspindžio spektrinė analizė, t.y. spektrų palyginimas su specialioje duomenų bazėje sukauptais žinomos medžiaginės sudėties dažų kompozicijų spektrais, leidžia praplėsti gaminių autentiškumo nustatymo galimybes. Kaip galutinis projekto rezultatas, buvo sukurtas etiketės prototipas su integruota aktyvia optine saugos sistema, pasižymintis autentifikavimo-identifikavimo savybėmis. Prototipas išbandytas ir jo veikimas pademonstruotas realioje aplinkoje laboratorijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-10-01 - 2022-10-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: VIRILABA, UAB

Vadovas:
Egidijus Griškonis

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra