Edukologijos ir kognityvinio neuromokslo literatūros analizė taikant bibliometrinį metodą

 

Projekto nr.: P-SV-22-80

Projekto aprašymas:

Studentų mokslinės praktikos metu siekiama pateikti kiekybinę kognityvinio neuromokslo ir edukologijos literatūros analizę, taikant bibliometrinį metodą 2017–2022 metų laikotarpyje. Tyrimo metu taikant bibliometrinį metodą pateikiama bendra naujausių mokslinių tyrimų santrauka, pristatoma teminė raida ir nauji raktiniai žodžiai atsiradę per tiriamą laikotarpį kognityvinio neuromokslo ir edukologijos srityje. Veiklos analizėje naudojami bibliometriniai rodikliai: h indeksas, produktyvumas ir citatos. Bibliografinei medžiagai atvaizduoti naudojama programinė įranga VOSviewer, kurios metu sudaromas mokslinis žemėlapis naudojant bendras citatas ir raktinių žodžių sutapimą. Nustatomi ir suskirstomi aktualiausi šios srities tyrimai pagal žurnalus, straipsnius, autorius, institucijas ir šalis naudojant Web of Science duomenų bazę. Šis tyrimas atlieka informacinį vaidmenį, kada taikant vieną iš plačiausiai naudojamų kiekybinių metodų mokslinės komunikacijos veikloms analizuoti, galima kiekybiškai išmatuoti bei interpretuoti kognityvinio neuromokslo ir edukologijos mokslų bibliografines charakteristikas. Projekto tikslas: pateikti kiekybinę kognityvinio neuromokslo ir edukologijos literatūros analizę, taikant bibliometrinį metodą 2017–2022 metų laikotarpyje.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos


Projekto rezultatai:

Kognityvinio neuromokslo ir edukologijos tyrimų skaičius per pastaruosius kelerius metus išaugo, lyginant su ankstesniais laikotarpiais. Temos naujumą, aktualumą ir tyrimų stygių parodo publikacijų skaičius – 2018 metais buvo paskelbta tik 40 dokumentų, o per paskutiniuosius penkerius metus – 352. Raktinių žodžių analizė išskyrė dvi pagrindines tematikas – neuromokslą („science“, „brain“) ir edukologiją („learning“, „teachers“). Sudarytas raktažodžių tinklas leido pamatyti kognityvinio neuromokslo ir edukologijos sąsajas bei tarpusavio ryšius. Bendraautorystės analizė atskleidė, kad tarp autorių bendradarbiavimo nėra, o tarp šalių ar organizacijų bendradarbiavimas egzistuoja, tačiau ryšio stiprumas labai silpnas (stipriausias bendras ryšio stiprumas 2). Bibliografinio susiejimo analizės metu buvo sudarytas tinklas tarp autorių – Tan, Yuen Sze Michelle (specializuojasi neuromoksle), Wilcox, Gabrielle (specializuojasi psichologijoje) ir Aderson, Alida (specializuojasi specialiajame ugdyme). Bibliografinis susiejimas tarp organizacijų atskleidė stiprų ryšį tarp dviejų organizacijų – West Point Grey Academy ir The University of British Columbia. Šios organizacijos yra įsikūrusios Kanadoje ir aktyviai dalinasi tarpusavyje tyrimais. Bibliografinis susiejimas tarp šalių parodė bendradarbiavimą tarp 5 šalių – Brazilijos, Kinijos, JAV, Anglijos ir Ispanijos. Galima daryti išvadą, kad ši tema yra aktuali viso pasaulio šalims. Taip pat išskirti trys pagrindiniai žurnalai – „Frontiers in Psychology“, „Trends in Neuroscience and Education“ ir „Frontiers in Education“, kas parodo temos svarbumą trijose srityse.
Citavimo analizė leido nustatyti svarbiausius ir labiausiai cituojamus darbus. Dažniausiai cituojami darbai buvo – Howard-Jones, P. A. (2014) straipsnis „Neuroscience and education: Myths and messages“ žurnale „Nature Reviews Neuroscience“ (cituota 16 kartų) ir Goswami, U. (2006) straipsnis „Neuroscience and education: from research to practise?“ žurnale „Nature Reviews Neuroscience“ (cituota 15 kartų). Toks nedidelis citavimo skaičius parodo publikacijų trūkumą šiame tyrimo lauke. Dažniausiai cituojami žurnalai buvo tiek neuromokslo, tiek edukologijos, tiek psichologijos srityse („NeuroImage“, „Mind, Brain, and Education“, „Frontiers in Psychology“). Tai parodo, kad ši tema aktuali visoms sritims ir yra nagrinėjama iš kiekvienos, konkrečios pozicijos (neuromokslo, edukologijos, psichologijos).
Analizėje buvo nurodytos kryptys ir požiūriai į kognityvinio neuromokslo ir edukologijos ryšius, atskleidžiant pagrindinius raktinius žodžius, autorius, šalis, žurnalus ir šaltinius, į kuriuos reikia orientuotis analizuojant šią temą. Nors kognityvinio neuromokslo ir edukologijos tyrimų skaičius auga, tyrimų yra nepakankamai, todėl šio tyrimo rezultatai bus kaip įrankis tyrėjams, kurie gilinasi į kognityvinio neuromokslo ir edukologijos sąsajas, atrasti jau atliktus tyrimus ir koncentruotis į mažiau ištirtas sritis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-07-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Laura Daniusevičiūtė-Brazaitė

Trukmė:
2022 - 2022

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas