Ekonomikos aktyvumo vertinimas ir prognozavimas realiuoju laiku, naudojant didžiuosius duomenis

   

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0012

Projekto aprašymas:

COVID-19 pandemijos sukelta sveikatos, ekonomikos ir socialinė krizė išryškino poreikį nuolatiniam ekonomikos aktyvumo vertinimui ir prognozavimui realiuoju laiku. Tačiau dauguma tradicinių ekonometrinių metodų remiasi istorinių makroekonominių rodiklių naudojimu su santykinai dideliu vėlavimu, kas sumažina ekonomikos prognozių tikslumą ir priimamų priemonių ekonomikai valdyti tikslingumą. Todėl šio projekto rėmuose bus sukurtas interaktyvus įrankis ekonomikos aktyvumo vertinimui ir prognozavimui realiuoju laiku ir struktūrizuotas į tikslinius modulius. Galimybė sekti šalyje vykstančius ekonominius procesus bei stebėti jų pokyčius realiuoju laiku (arba su minimaliu vėlavimu) leis šį įrankį traktuoti kaip ankstyvąją rizikos perspėjimo sistemą ekonominiu požiūriu, turinčią moksliškai pagrįstą ir lokaliam kontekstui agreguotą didžiųjų (alternatyviųjų) duomenų bazę, atitinkamai parinktus dirbtinio intelekto algoritmus ir sukurtus modelius. Sukurtas produktas bus naudingas viešojo ir verslo sektoriaus įmonėms, šalies vyriausybės institucijoms ir kt., siekiant prognozuoti savo veiklos sąlygų pokyčius bei priimti pagrįstus ir savalaikius sprendimus, susijusius su ekonomikos aktyvumu realiuoju laiku. Šis mokslinio tyrimo rezultatai suformuotų inovatyvią ekonomikos aktyvumo vertinimo ir prognozavimo prieigą suinteresuotiems ekonomikos subjektams (pvz. viešojo ir verslo sektoriaus įmonėms, šalies vyriausybės institucijoms ir kt.,) bei prisidėtų prie tarpdiscipliniškumo plėtojimo ekonomikos mokslo, didžiųjų duomenų bei dirbtinio intelekto integracijos požiūriu. Šis mokslinis tyrimas leistų įgyvendinti Sumanios specializacijos prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos” įgyvendinimo tematiką “Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys” ir sumažintų ekonomikos mokslo atotrūkį nuo pasaulinių tendencijų, diegiant dirbtinio intelekto metodus bei kryptingai naudojant didžiuosius duomenis ekonomikos pažangai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Projekto rezultatai:

Šie mokslinio tyrimo rezultatai suformuotų inovatyvią ekonomikos aktyvumo vertinimo ir prognozavimo prieigą suinteresuotiems ekonomikos subjektams bei prisidėtų prie tarpdiscipliniškumo plėtojimo ekonomikos mokslo, didžiųjų duomenų bei dirbtinio intelekto integracijos požiūriu. Tai paskatintų naują požiūrį į ekonomikos prognozavimo tyrimus tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu. Be to, pirmą kartą Lietuvoje bus sudaryta ir nuolat atnaujinama didžiųjų (taip pat ir alternatyviųjų) duomenų bazė, skirta moksliniams tyrimams bei edukacijai. Duomenų bazės sandara suteiktų galimybę ne tik visos šalies ekonomikos aktyvumui vertinimui ir prognozavimui, bet ir leistų suformuoti tam tikrus sektorinius modulius ir jų ekonomines įžvalgas. Priklausomai nuo duomenų pobūdžio ir prieinamumo, sukurtas interaktyvus įrankis būtų struktūrizuojamas į šiuos modulius: bendras ekonomikos aktyvumo modulis; verslo ciklų modulis; darbo rinkos modulis; prekių kainų modulis; taršos modulis; mobilumo (angl. traffic) modulis; vartotojų sentimentų/lūkesčių modulis; paslaugų/pramonės sektorių moduliai. Tai pagrindžia šio įrankio unikalumą ir inovatyvumą panašių tyrimų ar naudojamų produktų rinkoje atžvilgiu. Šis interaktyvus įrankis būtų naudingas viešojo ir verslo sektoriaus institucijoms, finansinių paslaugų įmonėms. Dėka aiškios grafinės vizualizacijos ir draugiškos vartotojui aplinkos leistų šio įrankio naudotojai galėtų lengvai sekti šalies ekonomikos aktyvumą realiuoju laiku arba su minimaliu vėlavimu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-03 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vaida Pilinkienė

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras