eLABa plėtra diegiant kompiuterių debesijos technologijas

 

Projekto nr.: 09.1.1-CPVA-V-720-07-0001

Projekto aprašymas:

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – eLABa – yra Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinė sistema, veikianti kaip nacionalinė atviros prieigos talpykla. eLABa tikslas – informacinių technologijų priemonėmis centralizuotai tvarkyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) ir studijoms reikiamus dokumentus, Lietuvos mokslo ir studijų sistemos dalyvių mokslinės veiklos rezultatus. Čia kaupiama ir nuolatos saugojama bei vartotojams pateikiama šalies mokslo ir studijų produkcija. eLABa prieinamumas, tolimesnė plėtra ir vystymasis tiesiogiai priklauso nuo turimos IT infrastruktūros techninių galimybių. Šiuo metu eLABa informacinė sistema veikia VU ir KTU duomenų centruose, kurių infrastruktūra ir pasenusi įranga ne tik riboja eLABa galimybes didinti paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, bet ir tuo pačiu kelia grėsmę duomenų saugumui. Didėjant duomenų bazėms ir įrašų skaičiui, vis sunkiau užtikrinti efektyvų paslaugų (pvz., įkėlimas ir tvarkymas, ataskaitų formulavimas ir kt.) teikimą, ilgėja darbo laikas, sugaištas elementarioms operacijoms, didėja duomenų praradimo rizika. Vadovaujantis šiuolaikinėmis kompiuterių debesijos technologijomis ir Lietuvos bei užsienio specialistų patirtimi, sukuriama naujovišką eLABa aukšto prieinamumo (angl. high-availability) klasterį (toliau – eLABa HA klasteris), veikiantį dvejuose eLABa techniniuose centruose (KTU ir VU). Šiame klasteryje veiks Metaduomenų, Elektroninių objektų ilgalaikio saugojimo, Dokumentų sutapties nustatymo, Statistikos ir ataskaitų formavimo ir Administravimo posistemių ir jų duomenų bazių atitinkamos pirminės ir antrinės instaliacijos. Šiuo projektu planuojama įsigyti visą reikalingą techninę ir programinę įrangą. Šiuolaikiška ir moderni IT infrastruktūra sudarys prielaidas patikimesniam ir našesniam eLABa informacinės sistemos veikimui.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
free online course

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonę „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-20 - 2020-11-30

Projekto koordinatorius: Vilniaus universitetas

Vadovas:
Antanas Štreimikis

Trukmė:
2019 - 2020

Padalinys:
Bibliotekų informacinių sistemų skyrius, Informacinių technologijų departamentas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku