Energijos ir aliuminio išgavimas iš metalizuotų maisto pakuočių plastikų pirolizės produktų

 

Projekto nr.: P-MIP-20-153

Projekto aprašymas:

Plastikinės pakuočių atliekos yra viena iš didžiausių sveikatos ir aplinkos problemų, kuriai šiuo metu skiariama labai daug dėmesio. Tačiau daugiausia dėmesio ir techninių sprendimų yra skiriama atliekoms, kurių sudėtyje yra tik plastikinės plėvelės. Mišriems metalų / plastikinių plėvelių įpakavimams neskiriama pakankamai dėmesio. Metalizuotos maisto pakuočių atliekos turi sudėtingą struktūrą ir susideda iš kelių skirtingų plastikinių plėvelių sluoksnių (pvz., PE, PP, PVC, PS, PET ir kt.), kurios yra laminuotos aliuminiu (Al), todėl prastai perdirbamos (~ 20%). Tačiau plastikinėse medžiagose yra daug natūralių medžiagų, kurios galėtų būti naudojamos kaip tvarūs atsinaujinantys energijos šaltiniai, o aliuminis galėtų būti naudojamas kasybos reikmėms ir siekiant išspręsti gamtos išteklių trūkumą ES. Šioje srityje EAR-MFP projektas yra plėtojamas tam, kad metalizuotų maisto produktų įpakavimo atliekos (MPIA) būtų panaudotos kaip tvarus keturių pagrindinių aukštos pridėtinės vertės produktų (biodegalai, biodujos, aliuminis ir smulki anglis (milteliai)) konvertavimo ir panaudojimo šaltinis. Šis tikslas gali būti pasiektas naudojant tris procesus: pirolizę, cheminį išplovimą ir mechaninį apdorojimą. Pirolizės eksperimentai bus atliekami pagal technologijos parengties lygį (TRL) koncepciją, laboratorijos ir pilo?nės įrangos fazėse (intervale nuo TRL4 iki TRL6), o išplovimo ir mechaniniai eksperimentai bus atliekami tik laboratoriniu mastu. (TRL4). Projektas bus vykdomas Kauno technologijos universitete (KTU) kaip pagrindiniam koordinatoriui, o Lietuvos energetikos institutas (LEI) – kaip partneris 32 mėnesius.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-03-10 - 2022-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Lietuvos energetikos institutas

Vadovas:
Ahmed Samy Yousef Saed

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas