ES šalių darbo užmokestį lemiantys veiksniai aukštos infliacijos ir lėtėjančios ekonomikos kontekste

 

Projekto nr.: S-ST-23-66

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rozita Susnienė

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras