Europinė konsultavimo koncepcija skirta jaunimo tarptautiniui mobilumui (Guide My W@y)

 

Projekto nr.: 2014-1-DE02-KA202-001610
Projekto tinklapis: http://guidemyway.eu/

Projekto aprašymas:

Projektu “Guide My W@y” siekiama sukurti Europinę koncepciją karjeros orientavimo srityje, skirtą profesinio ir karjeros orientavimo konsultantams, konsultuojantiems jaunimo tarptautinio judumo ir darbo užsienio šalyse klausimais. Taip pat projekto metu sukurta informacinė ir mokymo sistema, kuri leidžia dirbti, bendradarbiauti ir bendrauti EURES konsultantams kartu su jaunimu el. erdvėje.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

1) Į praktiką nukreipta karjeros orientavimo ir konsultavimo koncepcija (EGCC), pritaikyta prie tarptautinio jaunimo judrumo, jaunimo, kuris emigruoja iš savo gimtosios šalies į užsienį ir kuris grįžta į gimtąją šalį, įgijęs specifinių gebėjimų ir tarpkultūrinių kompetencijų.
2) Sistema, leidžianti EURES konsultantams bendradarbiauti tarptautiniu mastu, konsultuoti Europos jaunimą, prieiti prie bendrų resursų, kurie leidžia įgyti naujų ar papildomų žinių jų profesinėje srityje.
3) Sukurta mokymosi medžiaga, kuri pateikta interaktyviame el.mokymuisi skirtame portale, virtualioje e-mokymo/si klasėje ir virtualiuose e-konsultavimo kambariuose, kurie yra viešos prieigos, o informacija pateikiama keliomis kalbomis. Taip pat sudaryta galimybė virtualiai susitikti EURES konsultantams ir jaunimui.
4) Tarptautinė metodologija, praktinio pobūdžio vadovas, skirtas Europos šalių konsultantams, EURES karjeros patarėjams, darbinimo agentūrų darbuotojams. Šio produkto dėka sudarytos sąlygos įgyti žinių ir konsultuoti Europos jaunimą tarptautiniu mastu, valdyti tarptautinius jaunų žmonių judrumo procesus, kelti kvalifikaciją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-09-01 - 2016-08-31

Projekto koordinatorius: Federalinės užimtumo agentūros taikomųjų darbo studijų universitetas (Vokietija)

Projekto partneriai: Vaivadijos darbo biuras Katovicuose, Santiago de Compostela universitetas, Vigo universiteto konsultacijų ir užimtumo tarnyba, Brno universitetas, Įmonė „lernmodule.net gGmbH", Čekijos darbo biuras, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vida Drąsutė

Trukmė:
2014 - 2016

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra