Fluorescuojančių 2H-dipirazolo[1,5-a:4`,3`-c]piridino darinių sintezė ir tyrimai

 

Projekto nr.: S-ST-23-55

Projekto aprašymas:

Įvairių poliheterociklinių junginių sintezės ir savybių tyrimai yra svarbūs tiek fundamentaliu, tiek taikomuoju požiūriu. Poliheterocikliniai junginiai plačiai naudojami technologijose, medicinoje, farmacijoje ir kitose srityse.
Pastaruoju metu daugėja aktualių tyrimų ir publikacijų apie naujų pirazolo darinių antivėžinį, antigrybelinį, antibakterinį, priešvirusinį, priešuždegiminį ir kitus aktyvumus, taip pat geras fizikochemines pirazolo darinių savybes. Pirazolo turintys junginiai retai sutinkami gamtoje, todėl svarbu plėtoti šio heterociklo turinčių darinių sintezės ir struktūros nustatymo tyrimus, tarp jų ir poliheterociklinių sistemų.
Tęsiant pirazolo darinių sintezės ir savybių tyrimus šio projekto tikslas – naujų fluorescencinėmis savybėmis pasižyminčių 2H-dipirazolo[1,5-a:4`,3`-c]piridino darinių sintezė ir tyrimai. Bus nustatoma susintetintų junginių struktūra, ištiriamos jų optinės savybės, tokios kaip UV-vis absorbcija, emisija, emisijos kvantinė išeiga.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos


Projekto rezultatai:

Atlikta naujų fluorescencinėmis savybėmis pasižyminčių 2H-dipirazolo[1,5-a:4`,3`-c]piridino darinių sintezė ir tyrimai. Nustatyta susintetintų junginių struktūra, ištirtos jų optinės savybės, tokios kaip UV-vis absorbcija, emisija, emisijos kvantinė išeiga. Projekto rezultatai pristatyti ataskaitinėje konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eglė Arbačiauskienė

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra