Geoetikos rezultatai ir sąmoningumo ugdymas (GOAL)

 

Projekto nr.: 2017-1-PT01-KA203-035790
Projekto tinklapis: http://goal-erasmus.eu/

Projekto aprašymas:

Projektas GOAL tai tarptautinė partnerystė kuri taip išnaudoja savo sinergiją, kad pasiektų pagrindinį tikslą: kurti tarptautinę mokymo programą ir atitinkamus švietimo išteklius, nukreiptus į geoetikos aukštajame moksle pažinimą ir mokymąsi, mokymo programą, kuri praturtins studentų žinias, įgūdžius ir kompetencijas ir bus tinkamos universitetuose bei kitose švietimo įstaigose. Projektas vadovausis edukaciniu kontekstualizuotu požiūriu, MOOC ir internetine platforma, kuri atsiras tarptautinio tinklo, suformuoto iš 24 tyrėjų iš Portugalijos (koordinatorius), Italijos, Ispanijos, Austrijos, Lietuvos ir Izraelio dėka.


Projekto rezultatai:

IO1 teoretiniai geoetikos aspektai georizikoje (vedantysis partneris iš Italijos);
IO2 – geoetikos mokymo programa ir geoetika geoištekliuose ir geoparkuose (vedantysis partneris iš Portugalijos);
IO3 – geoetika aplnkosaugoje (vedantysis partneris iš Austrijos);
IO4 – geoetika švietime ir sąmoningumo vertybės (vedantysis partneris iš Izraelio).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-31 - 2020-08-30

Projekto koordinatorius: University of Porto

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND LIFE SCIENCES (BOKU), UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND LIFE SCIENCES (BOKU), Weizmann mokslo institutas, Universidad de Zaragoza

Vadovas:
Vida Drąsutė

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra