HACK-IT: Hakatono ir kitų inovatyvių mokymo/si metodikų pritaikymas aukštojo mokslo studijoms

 

Projekto nr.: 2021-1-PT01-KA220-HED-000023406

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-02-01 - 2025-01-31

Projekto koordinatorius: Braganzos politechnikos institutas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jolanta Vaičiūnienė

Trukmė:
2022 - 2025

Padalinys:
Savivaldos mokymo centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas