Į ateitį orientuotas mokslo ugdymas skatinant atsakomybę ir įsitraukimą greičio ir nežinomybės visuomenėje (FEDORA)

 

Projekto nr.: 872841
Projekto tinklapis: https://www.fedora-project.eu/

Projekto aprašymas:

Pagrindiniai projekto FEDORA tikslai – sukurti naują, į ateitį orientuotą mokslinio ugdymo prieigą ir plėtoti aktyvią, į pasekmes atsižvelgiančią politiką, kuri mokslinį ugdymą (centrinė atsakingųjų tyrimų ir inovacijų dedamoji) atliepia greitai besikeičiančios visuomenės poreikius bei tyrimų ir inovacijų modus operandi iššūkius. Ši prieiga ugdys jaunimo tarp-multi-transdisciplininius, lingvistinius/argumentavimo ir kūrybinio mąstymo įgūdžius, kurie padeda įsisavinti naujus metodus, reikalingus tyrimams atlikti bei inovacijoms kurti, didina gebėjimą kalbėti(s) apie pokyčius visuomenėje. Taip pat ji vystys gebėjimus kurti savo ateitį, pozityviai galvoti apie ją, vadovaujantis numatymo-veiksmo-refleksijos nuostatomis. Tokie gebėjimai susiję su ateities vizijų kūrimu (numatymas), kurie įgalina veikti dabartyje atsakingai ir tvariai. Jie apima ateities scenarijų generavimą, sisteminį mąstymą, galimybes peržengiantį mąstymą, kompetenciją veikti, nežinomybės ir sudėtingumo valdymą.
Taigi projektu bus siekiama įveikti tris vadinamąsias “akląsias zonas” žmonių poreikiuose, atsirandančiose dėl sunkumų, su kuriais susiduria aukštosios mokyklos, siekiant atliepti tyrimų ir inovacijų ir visuomenės raidos sukeliamus pokyčius: a) permodeliuoti esamą dalykų organizavimą, b) atverti akademinius užsiėmimus naujoms kalboms bei patirčiai, kylančiai iš komunikacijos tarp visuomenės ir mokslo atstovų, c) puoselėti numatymo-veiksmo-refleksijos mąstymą, kuris, remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, suteikia kompasą naviguoti šiuolaikinėje visuomenėje.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Projekto FEDORA rezultatai prisidės:
1) naikinant insitucines, konceptualias ir kultūrines kliūtis efektyviam tarpinstituciniam bendradarbiavimui, gerinant ryšius tarp mokslo bendruomenės ir visuomenės;
2) plėtojant naujas kalbas, naratyvus ir žinių perdavimo būdus, padedančius piliečiams gilinti mąstymo būdus, reikalingus orientuotis ir aktyviai dalyvauti atsakingai bei tvariai atsakant į šiuolaikinius iššūkius greičio ir nežinomybės visuomenei;
3) futurizuojant mokslą;
4) plėtoti į ateitį orientuotą, tarp-multi-transdisciplinę ir įvairovės poreikius atliepiančią prieigą tiksliųjų mokslų edukacijoje;
5) kuriant proaktyvios ir pasekmių numatymu grįstos politikos strategijas, derinančias švietimo institucijų veiklas;
6) ugdant naują kartą, gebančią susidoroti su besikeičiančio ir trapaus pasaulio sudėtingumu, vertinančią mokslo pažinimą kaip asmens, įsitraukiančių į mokslą atsakingų piliečių ir ateities profesionalių mokslininkų tapatybės lokusą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: ALMA MATER STUDIORUM

Projekto partneriai: Helsinkio universitetas, THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD (UOXF), FORMICABLU SRL, Stichting Teach the Future

Vadovas:
Rimantas Rauleckas, Raminta Pučėtaitė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas