(ImmersiveSurgicalEdu) Už auditorijos ribų: virtualiąja ir papildytąją realybe bei haptinėmis priemonėmis praturtintas chirurgijos mokymas

 

Projekto nr.: 2023-1-NO01-KA220-HED-000160462
Projekto tinklapis: immersivesurgicaledu.eu

Projekto aprašymas:

Chirurgijos mokymosi procesas labai priklauso nuo praktinės patirties ir lytėjimo gebėjimų ugdymo. Kita vertus, galimybės mokytis nuotoliniu būdu chirurgijos srityje yra ribotos, o tipiniai mokymo metodai gali nesuteikti reikiamos patirties
šiems gebėjimams įgyti. Įtaigiosios technologijos, įskaitant VR ir AR, gali pagerinti chirurgijos mokymą suteikiant besimokantiesiems galimybę praktikuoti ir tobulinti savo gebėjimus saugioje ir kontroliuojamoje aplinkoje. Taktilinis grįžtamasis ryšys leis studentams patirti tikrovišką chirurginių operacijų simuliaciją, suteikiant jiems lytėjimo pojūtį, padedant įgyti
esminius motorinius įgūdžius ir pasitikėjimą savimi realiuose chirurgijos scenarijuose.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Projektu siekiama šių tikslų ir rezultatų:
– Suteikti geresnę mokymosi patirtį: multimodaline sistema siekiama užtikrinti labiau įtraukiantį ir tikroviškesnį mokymąsi, kas motyvuos mokytis ir ugdyti įgūdžius.
– Suteikti praktinę patirtį: projektu siekiama sukurti saugią ir tikrovišką aplinką, kurioje chirurgijos stažuotojai galėtų praktiškai atlikti chirurgines procedūras. Tai gali būti ypač naudinga praktikantams, kurių galimybės atlikti chirurgines procedūras yra ribotos.
– Pagerinti mokymasi suteikiant papildomus pojūčius: sistema siekiama suteikti multimodalinę grįžtamąją informaciją vizualiniu, garsiniu ir lytėjimo būdais.
– Suteikti įgūdžių atnaujinimo galimybę: projektu siekiama suteikti chirurgijos įgūdžių atnaujinimo galimybę, suteikiant aplinką, padėts įtvirtinti ir atkurti atmintį bei įgūdžius.

Projektu siekiama sukurti atviros prieigos šaltinį, skirtą chirurgijos praktikantams, dėstytojams ir mokslininkams. Šį šaltinį sudarys mokomieji filmai, interaktyvūs moduliai ir kiti mokomieji ištekliai. Numatyti šie rezultatai:
– Įtaigiojo mokymosi praktikų, taikomų medicinos studijų programose aprašymo parengimas
– Įtaigiojo mokymosi scenarijų kūrimas pasirinktai studijų programai
– Pasirinktos studijų programos pertvarkymas, integruojant sukurtus mokymosi scenarijus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-01 - 2025-09-30

Projekto koordinatorius: Agder universitetas

Projekto partneriai: Universita degli Studi di Siena, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Tomas Blažauskas

Trukmė:
2023 - 2025

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra