Įmonių skaitmeninės transformacijos valdymas: gerosios praktikos atvejų tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0040

Projekto aprašymas:

Tyrimo tikslas yra ištirti įmonių skaitmeninės transformacijos valdymo gerosios praktikos atvejus, identifikuojant esminius sėkmės veiksnius ir pagrindžiant jų formavimosi prielaidas. Tyrimui atlikti bus parengta įmonių skaitmeninės transformacijos valdymo gerosios praktikos atvejų tyrimo metodologija. Atliktas tyrimas leis išryškinti esminius įmonių skaitmeninės transformacijos sėkmės veiksnius ir pagrįsti jų formavimosi prielaidas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tikėtina, jog tyrimas ne tik lavins jaunojo tyrėjo mokslinių tyrimų kompetenciją, bet taip pat bus naudingas įmonių skaitmeninę transformaciją tyrinėjančiai mokslo bendruomenei. Ateityje atlikto tyrimo rezultatų pagrindu bus siekiama parengti mokslo publikaciją recenzuojamam mokslo žurnalui, kas užtikrintų platesnę tyrimo rezultatų sklaidą mokslo bendruomenėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Lina Užienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras