Inovatyvių finansinių paslaugų patrauklumo ir rizikos vertinimas vartotojo požiūriu

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-15-0056

Projekto aprašymas:

Lietuvos bankui aktyviai skatinant inovacijas kuriančius startuolius plačiai diskutuojama apie sparčiai besikeičiantį ir technologijomis grįstą finansinių paslaugų sektorių, kuris formuoja naują vartotojų elgseną. Prie bankų siūlomų paslaugų prisijungia ir naujos nebankinių finansinių technologijų įmonės „FinTech“, kurios atveria įvairesnę ir inovacijomis grįstą finansinių paslaugų rinką. Finansinių paslaugų sektoriaus spartų kitimą lemia technologijų pagrindu kuriami inovatyvūs sprendimai pasitelkiant dirbtinį intelektą, biometrinius sprendimus, debesų kompiuterijos galimybes ar blockchain decentralizuotą duomenų saugojimo sistemą, todėl finansų institucijos, stengiantis išlikti konkurencingomis, tampa vis labiau priklausomos nuo stambių technologinių įmonių dėl siekio pagerinti skaitmenines klientų patirtis bei gauti prieigą prie klientų platformose esančių duomenų. FinTech“ kompanijos, sukūrusios mokėjimų, valiutos keitimo, draudimo, skolinimosi platformas orientuojasi į įvairius vartotojų segmentus ir teikia daugiau individualizuotų paslaugų. Šių įmonių įsiliejimas į rinką ir jų taikomos inovacijos daro įtaką tradiciniams finansų sistemos dalyviams per augančią konkurenciją, o tai kartu skatina ir verslo modelių pokyčius, kas sąlygoja ne tik naujų finansinių produktų patrauklumą, bet ir naujas rizikas. Kadangi finansinių technologijų inovacijų proveržis tik prasideda, svarbu analizuoti kaip besikeičiančios finansinės paslaugos keičia vartotojų elgseną, renkantis tradicines ir inovatyvias finansines paslaugas. Todėl šio projekto tikslas- atlikti inovatyvių finansinių paslaugų patrauklumo ir rizikos vertinimą, lemiantį vartotojų elgsenos pasikeitimus finansinių paslaugų transformacijos kontekste.

Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
udemy course download free

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pagal projekto metu atliktą mokslinės literatūros analizę ir surinktus duomenis buvo nustatyta, kad inovatyvios finansinės paslaugos yra patrauklios vartotojams, nors turi daugiau rizikų, nei privalumų. Taip pat išanalizuoti ir susisteminti statistiniai duomenys bei padaryti apibendrinimai įrodė, kad inovatyvių finansinių paslaugų plėtrai daugiausiai įtakos turi technologiniai pokyčiai, globalizacijos procesai bei augančios investicijos, dėl kurių kinta verslo modeliai, o kartu pateikiamos novatoriškesnės ir labiau individualizuotos finansinės paslaugos vartotojams. Pažymėta, kad Lietuvoje prie inovatyvių finansinių paslaugų plėtros prisideda Lietuvos bankas ir FinTech centrai. Pagal gautus analizės rezultatus buvo parengtas tyrimo klausimynas, identifikuota tikslinė vartotojų grupė – Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, suorganizuota kiekybinė apklausa. Toliau buvo apdoroti surinkti duomenys, išskiriamos tendencijos ir parengta tyrimo ataskaita. Kurioje patvirtinama, jog inovatyvių finansinių paslaugų plėtra būtina su tradicinių bankų bendradarbiavimu, nes tai suteikia vartotojams daugiau privalumų ir pasitikėjimo paslaugomis. Šie atlikti tyrimai ir jų rezultatai bus pristatomi studentų mokslinėse konferencijose bei visos praktikos metu parengtoje ataskaitoje pateikta medžiaga bus panaudota rašant bakalauro baigiamąjį darbą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-02 - 2019-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Aušrinė Lakštutienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku