Integruotas tarpdisciplininis edukacinis Menų, antreprenerystės, inovacijų ir mokslo tyrimų modulis (ArtIST)

 

Projekto nr.: ERASMUS+ 612899-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-PI-FORWARD

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-01 - 2022-12-31

Projekto koordinatorius: Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT

Projekto partneriai: Conservatoire national des arts et métiers, Miskolci Egyetem, Stichting Fontys, Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, Warp-Innovation OG

Vadovas:
Monika Petraitė

Trukmė:
2020 - 2022

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras