Išmanaus tinklo kompetencijų centras mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo gebėjimų stiprinimui energetikos transformacijai (SMAGRINET)

 

Projekto nr.: 837626

Projekto aprašymas:

„SMAGRINET“ – projektas, kurio tikslas sustiprinti universitetų gebėjimą reaguoti į energetikos verslo besikeičiančios poreikius, siekiant kad mokslininkai ir inžinieriai galėtų sėkmingai kurti naujas energetikos technologijas, reikalingas energetikos transformacijai ir spręsti aktualius energetikos uždavinius, pvz., atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, sistemų patikimumo didinimo, energijos prieinamumo gerinimą.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

„SMAGRINET“ projektu siekiama sukurti pažangių tinklų kompetencijos centrą, skirtą pažangių ir lanksčių energetikos sistemų, susijusių su atsinaujinančia energija ir energijos kaupimu, sričiai. Taip pat sustiprinti Europos universitetų gebėjimus bendrauti su pramone bei reaguoti į naujoves. „SMAGRINET“ projektas apjungia Europos akademines bendruomenes, verslo bei viešąjį sektorių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Tallinna Technikaulikool

Projekto partneriai: Tallinna Technikaulikool, UNIVERSITY OF LJUBLJANA, TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN, CIVITTA, UAB

Vadovas:
Saulius Gudžius

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
Elektros energetikos sistemų katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas