Išmanaus transporto eismo kontrolės ir monitoringo technologijos MTEP

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-01-0078

Projekto aprašymas:

Projekto vykdymo metu siekiama sukurti multifunkcinį transporto eismo stebėjimo ir kontrolės sistemą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“


Projekto rezultatai:

Projekte bus įgyvendintos 4 veiklos:
1. Nevienalyčių medžiagų irimo modelio sudarymas ir diegimas DEM programinėje įrangoje bei validavimas.
2. Diskrečiąsias daleles veikiančių temperatūrinių jėgų skaičiavimo diegimas programinėje įrangoje.
3. Specializuotų GPU algoritmų ir programinės įrangos kūrimas lygiagretiesiems DEM skaičiavimams bendrosios atminties architektūrose.
4. Sukurtos DEM programinės įrangos našumo tyrimai, biokuro deginimo krosnies išklojos fragmento modeliavimas, daugia-fizikinių kaitrai atsparaus betono dinaminio irimo uždavinių sprendimas ir rezultatų vizualizavimas GPU bei debesų kompiuterijos infrastruktūrose.
Veiklų rezultatai sudarys galimybes paspartinti tankesnės struktūros ir aukštų stipruminių savybių kaitrai atsparaus betono ir krosnių išklojų kūrimo darbus. Tinkamesnių savybių betonas gali prailginti biokuro ir atliekų deginimo krosnių eksploatacijos laiką bei sumažinti biokuro ir atliekų deginimo kaštus. Perspektyvoje tai gali turėti įtakos atliekų bei biokuro deginimo plėtrai ir net šilumos kainų mažinimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-03-15 - 2019-03-15

Projekto koordinatorius: UAB „Altas"

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Darius Andriukaitis

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas