ISSP 2020 “Environment IV” tyrimo operacionalizacija ir klausimyno rengimas

   

Projekto nr.: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0046

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – mokslinės kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje, tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas vykdant
aplinkosaugos sociologijos tyrimus ir siekiant žinias pritaikyti Tarptautinio socialinio tyrimo programos (ISSP) vystymui. Bus vystoma tarptautinės
apklausų programos rengiamo aplinkosaugos sociologijos tematikos klausimyno konceptualizacija ir operacionalizacija. Mokslinė tiriamoji veikla
remiasi tyrimų meta-analizės ir sisteminės literatūros analizės tyrimų dizainu. Projekto tikslų siekiama pasitelkiant mokslinę 1 mėn. trukmės išvyką į
Graco universitetą.
Mokslinės stažuotės uždaviniai: (1) atlikti aplinkosauginių nuostatų ir elgsenos tyrimų, naudojančių ISSP apklausas, duomenų meta-analizę; (2)
atlikti sisteminę literatūros analizę ir ištirti, kiek ankstesnių ISSP “Environment” apklausų (Environment I 1993, Environment II 2000, Environment
III 2010) duomenys buvo pasaulio mastu naudojami teorijų testavimui, politikos formavimui ir pan., kokie toliau keliami moksliniai klausimai ir
kokių naujų kintamųjų reikia jiems atsakyti; (3) parengti rekomendacijas ISSP 2020 Environment IV apklausų klausimyno tobulinimui; (4) rengti
publikaciją atliktos analizės pagrindu.

Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
free download udemy course

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Tiesioginis ir pagrindinis rezultatas – pakelta mokslinė kompetencija. Papildomi rezultatai: pagilintas tarpinstitucinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas. Tolesnis poveikis ir perspektyvumas: praktinės rekomendacijos “ISSP Environment IV” klausimyno tobulinimui, pateikiamos
kartu su kintamųjų konceptualizacija ir operacionalizacija; mokslinė publikacija paremta atliktos meta-analizės ir sisteminės literatūros analizės
rezultatais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-03-15 - 2019-05-23

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Audronė Telešienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku