„ĮTRAUK STUDENTUS“ – studentų socialinės atsakomybės ugdymas integruojant mokymosi tarnaujant bendruomenei metodą į aukštojo mokslo institucijų mokymo programas

 

Projekto nr.: 2018-1-RO01-KA203-049309

Projekto aprašymas:

Bendrasis projekto tikslas – sustiprinti socialinį aukštojo mokslo aspektą, padidinant aukštojo mokslo svarbą visuomenei integruojant mokymąsi tarnaujant bendruomenei metodą į edukacinę ir mokslinių tyrimų praktiką.
Bendrajam projekto tikslui pasiekti yra iškelti konkretūs tikslai:
– ištirti mokymosi tarnaujant bendruomenei ir kitus orientuotus į bendruomenę mokymo bei mokslinių tyrimų metodus;
– sudaryti metodinių priemonių rinkinį ir mokomąją knygą, skirtą pedagogams;
– bendradarbiaujant aukštojo mokslo institucijoms sukaupti reikalingų išteklių ir žinių kritinę masę, siekiant paskatinti naudoti mokymosi tarnaujant bendruomenei ir kitus orientuotus į bendruomenę mokymo bei mokslinių tyrimų metodus.

Free Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
free online course

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Pagrindiniai projekto intelektinės, mokymo bei mokymosi veiklų ir renginių rezultatai: bus atlikta vietos bendruomenių poreikių analizė, sudarytas mokymosi tarnaujant bendruomenei metodinių priemonių rinkinys, išleista mokomoji knyga „Mokymasis tarnaujant bendruomenei“ ir parengta ataskaita apie mokymosi tarnaujant bendruomenei metodo edukacinį poveikį ir rezultatus, remiantis studentų nuomone ir patirtimi. Projekto metu bus organizuotos „Mokymasis tarnaujant bendruomenei“ dėstytojų mokymo savaitė ir vasaros mokykla. Įvyks 6 nacionaliniai partnerių seminarai ir bus organizuota baigiamoji konferencija „Universitetas pasitinka vietos bendruomenes“. Siekiant pagrindinių projekto veiklos rezultatų, tai pat bus įgyvendinamos papildomos veiklos ir pasiekti kiti rezultatai, t. y. bus sukurta bendravimo su bendruomene platforma, internetinis studentų dienoraštis ( 6 nacionalinės versijos), parengtos 6 nacionalinių partnerių seminarų ataskaitos, parengta mokymų medžiaga „Mokymasis tarnaujant bendruomenei“ dėstytojų mokymo savaitei bei vasaros mokyklai, ir išleistas baigiamosios konferencijos „Universitetas pasitinka vietos bendruomenes“ straipsnių rinkinys. Projekto metu bus parengtas projekto valdymo vadovas, vertinimo ir kokybės užtikrinimo planas, sklaidos ir panaudojimo planas. Projekto eigos metu bus įkurta internetinė svetainė, leidžiami informaciniai biuleteniai, publikuojami moksliniai straipsniai ir kita projekto sklaidos medžiaga. Projektas prisidės prie aukštojo mokslo institucijų svarbos vietos bendruomenėms ir darbo rinkai didinimo, sudarydamas sąlygas studentų įsidarbinimo galimybių didinimui bei dėstytojų gebėjimų įgyvendinti inovatyvias mokymo koncepcijas augimui. Projektas prisidės prie suderinamumo tarp bendruomenės poreikių ir aukštojo mokslo institucijų edukacinių bei mokslinių tyrimų nuostatų didinimo, o taip pat pagilins bendruomenės suinteresuotųjų šalių supratimą apie jų vaidmenį vykstančiuose socialiniuose – politiniuose procesuose ir vietos problemų sprendime.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-09-01 - 2021-08-31

Projekto koordinatorius: Bukarešto politechnikos universitetas

Projekto partneriai: University of Porto, UNIVERSITY OF VIENA, TRINITY COLLEGE DUBLIN, SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME

Vadovas:
Vaida Pilinkienė

Trukmė:
2018 - 2021

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku