Kauno technologijos universiteto programų „Aplinkosaugos inžinerija“ bei „Maisto mokslas ir sauga“ atnaujinimas, pritaikant jas studijuoti užsieniečiams

 

Projekto nr.: VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-056

Projekto aprašymas:

Didinti Kauno technologijos universiteto studijų programų tarptautiškumą

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

25 studentai mokėsi pagal formaliojo švietimo programas; 2 atnaujintos studijų programos; 11 dėstytojų stažuočių

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-11-08 - 2014-04-24

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Dalia Jankūnaitė

Trukmė:
2011 - 2014

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas