Komercinių fruktoziltransferazių imobilizacija jonitinėje dervoje ir jų savybių tyrimai

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0039

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – fruktooligosacharidų (FOS) sintezei naudojamų komercinių fruktoziltransferazių imobilizacijos galimybių jonitinėje dervoje tyrimai bei gautų produktų savybių analizė. Pastaraisiais metais stebimas itin išaugęs prebiotinėmis savybėmis pasižyminčių fruktooligosacharidų (FOS) poreikis. Didėlio susidomėjimo sulaukė iš Aspergillus aculeatus išgaunamas Viscozyme L fermentų mišinys, kuris gali būti naudojamas FOS sintezei. Norint sėkmingai pritaikyti šį fermentą pramoninėje gamyboje yra reikalingi fermento imobilizavimo ir fermentinės FOS sintezės proceso optimizavimo tyrimai. Šio projekto metu bus atlikta fruktoziltransferazių imobilizacija jonitine derva, siekiant išgauti kuo didesnę imobilizuoto fermento ir FOS išeigą, nustatytos gautų produktų savybės.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Mokslinės praktikos rezultatai bus pristatyti ir apibendrinti tarpinėje ir baigiamojoje praktikos ataskaitoje bei parengiant žodinį pranešimą studentų konferencijai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Vadovas:
Michail Syrpas

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra