Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Žešuvo (Rzeszów) universitete dalyvaujant moksliniuose tyrimuose

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-14-0031

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas buvo kelti mokslinę kompetenciją dalyvaujant Ti-Al-C kompozitinių medžiagų metaline matrica, susintetintų veikiant plazmos išlydžiams, moksliniuose tyrimuose Žešovo universiteto Mikroelektronikos ir Nanotechnologijos centre, vadovaujant centro direktoriui prof. hab. dr. Eugenijui Šeregijui (Eugeniusz Szeregij). Siekiama įsisavinti naujus tyrimo ir precizinių bandinių paruošimo metodus, atlikti Ti-Al-C kompozitinių medžiagų struktūros ir savybių analizę taikant Ramano spektroskopiją, elektroninę mikroskopiją (SEM, TEM) ir rentgeno spindulių difrakciją (XRD). Tyrimų rezultatai bus panaudoti aukšto lygio publikacijoms rengti tarptautiniuose žurnaluose ir sukaupti pakankamą mokslinių duomenų bazę teikiant tarptautines H2020 paraiškas su Lenkijos ir Ukrainos partneriais.

Download Best WordPress Themes Free Download
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Įsisavinti nauji medžiagų tyrimo metodai – FTIR, Raman spektroskopija ir Atomo jėgos mikroskopija, įgytos žinios šiais metodais gautų duomenų apdorojimui. Tyrimai bus tęsiami panaudojant KTU ir LEI esančią aparatūrą. Sudalyvauta konferencijoje “Machines, Technologies, Materials’2019”, Varnoje, Bulgarijoje, kur stažuotės metu gauti rezultatai aptarti su Ukrainos partneriais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-22 - 2019-07-06

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rasa Kandrotaitė Janutienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku