Kompetencijos kėlimas Tarptautinio verslo akademijos (AIB) mokslinėje konferencijoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0063

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas: mokslinės kompetencijos kėlimas per praktinę mokslinę veiklą dalyvaujant aukšto lygio Tarptautinio verslo akademijos (AIB) organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje užsienyje, kurios metu bus vykdoma mokslinių tyrimų rezultatų sklaida.
Įgyvendinama projekto veikla: mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinio verslo tematika sklaida, tarptautiškumo didinimas bei bendradarbiavimo iniciatyvų aptarimas.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Siekiamas fizinis rezultatas/rodiklis: pristatytas žodinis pranešimas ‘Psychic distance and export performance: moderating role of entrepreneurial orientation”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-23 - 2019-06-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgita Sekliuckienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku