Kompresinės priemonės su silikono ir augalų ekstraktų kompozito sluoksniu kompleksiniam hipertrofinių ir keloidinių randų gydymui

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-03-0096

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projektų tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą. Projektų veiklos – studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-10-02 - 2018-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Virginija Jankauskaitė

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas