KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis

 

Projekto nr.: VP1–2.1–ŠMM–04–K–01–016

Projekto aprašymas:

KTU ir LSMU tarybų narių bei administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas ir specialiųjų įgūdžių, būtinų universitetų valdymui, lavinimas tikslu didinti universitetų studijų sistemų efektyvumą; KTU ir LSMU integruotų plėtros strategijų parengimas tobulinant institucijų vidaus valdymo sąrangą

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

Universitetų administracijos darbuotojų specialiųjų kompetencijų mokymai strateginio planavimo srityje (73 asmenys apmokyti):    Universitetų tarybų narių specialiųjų kompetencijų mokymai strateginio planavimo srityje(apmokytas 31 asmuo);    Universiteto strateginės plėtros krypčių identifikavimo bei formulavimo mokymai KTU ir LSMU padalinių tarybų nariams (apmokytas61 asmuo); Parengtos 2 integruotos KTU ir LSMU plėtros strategijos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-03-08 - 2013-10-29

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Šiaulių universitetas

Vadovas:
Evelina Meilienė

Trukmė:
2010 - 2013

Padalinys:
Projektų vystymo centras, Veiklos valdymo departamentas