Kūrybinės ekscelencijos oazė (Oazė)

   

Projekto nr.: PP54/207

Projekto aprašymas:

Pagrindinis tikslas – sukurti kūrybinės ekscelencijos oazės prototipą. Tuo tikslu parengti kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) aukščiausių kompetencijų kaitos ir perkėlimo metodologiją, kurią vėliau būtų galima plėtoti kituose projektuose. Kalbame apie perkeliamųjų gebėjimų ir nuostatų lavinimą, reikalingą atviroms kultūros sistemoms. Oazės metafora žymi atvirą KKI kompetencijų kaitos ir transformacijų aplinką, kurios tikslas yra peržengti taikomųjų ir instrumentinių gebėjimų, žinių ar nuostatų lavinimą ir susitelkti kūrybiniams pokyčiams ir inovatyvaus raidos kelio paieškoms. Kūrybinės oazės tikslas yra integruoti įvairių meninių, kultūrinių, verslumo kompetencijų ugdymo patyrimą, patį lavinimą pakeičiant atviru, “horizontaliu” ir nehierarchiniu meniniu-komunikaciniu procesu ir tam rengiant visą aibę metodų ir plačią filosofinę metodologiją.

Projekto finansavimas:

KTU Mokslo ir inovacijų fondas


Projekto rezultatai:

– Metodas: Metaforine? divergentinio ma?stymo analize?; Kompetenciju? perkeliamumo metodas remiantis divergentinio ma?stymo aktualizacija.
– Technologija: Pulsuojanc?io rizomatinio bendradarbiavimo tinklo ide?ja ir schema
– Prototipas: Ku?rybine?s ekscelencijos O-aze?s prototipas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-06 - 2020-12-31

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas

Vadovas:
Rūta Valušytė

Trukmė:
2020 - 2020

Padalinys:
Dizaino centras, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas