Learningshift | The future of learning

 

Projekto nr.: 2017-1-PT01-KA203-035851
Projekto tinklapis: https://www.learningshift.eu/

Projekto aprašymas:

Projekto metu siekiama išgryninti “Ateities mokymo (-si) kelionės“ pagrindus, kurie padės kurti 21 – ojo mažiaus mokymo (-si) bendruomenes, pagalbininkus ir besimokančiuosius.
Projekto tikslai:
– Atlikti mokslinių tyrimų apie mokymosi naujoves analizę;
– Įvertinti galimybes ir kliūtis, kurios turi įtakos visuomenės pokyčiams, o ypač švietimo aplinkos pokyčiams;
– Parengti mokymosi manifestą, nusakantį XXI a. mokymo(-si) principus, vertybes, kompetencijas ir pedagoginį požiūrį;
– Sukurti ir įgyvendinti sąmoningumo ugdymo kampaniją bei parengti mokymus su tikslu dalintis ir skatinti Europos lygmens diskusijas apie mokymo(-si) ateities perspektyvas.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

– Parengtas ir pristatytas mokymo(-si) ateities manifestas;
– Suburta bendruomenė, kuri internetinėje erdvėje mokysis ir skatins aktyvų bendradarbiavimą, dalinsis ir bendrai kurs naujas žinias;
– Parengta “Learningshift” mokymosi programa skirta mokytojams/dėstytojams, bei apmokyti lektoriai, kurie vėliau vykdys programos mokymus bei sklaidą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-01 - 2020-05-31

Projekto koordinatorius: ADVANCIS BUSINESS SERVICES, LDA

Projekto partneriai: Centro de Formacao Profissional da Industria da Construcao Civil e Obras Publicas do Norte, Aalborg universitetas, Kauno technologijos universitetas, Tampereen korkeakoulusaatio sr, Autens

Vadovas:
Asta Daunorienė

Trukmė:
2017 - 2020

Padalinys:
EDU-LAB, Studijų departamentas