Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas

 

Projekto nr.: VP1–2.2–ŠMM–08–V–02–003

Projekto aprašymas:

Didinti aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtrą sukuriant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį


Projekto rezultatai:

60 studentų mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas 60 dėstytojų mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-11-30 - 2013-09-05

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Klaipėdos universitetas, LCC TARPTAUTINIS UNIVERSITETAS, VŠĮ, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Vadovas:
Neringa Narbutienė

Trukmė:
2010 - 2013

Padalinys:
Tarptautinių ryšių departamentas