Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams

 

Projekto nr.: Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0029

Projekto aprašymas:

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA, atstovaudama daugiausia gamybos pramonės sektoriaus (mechanikos, mechatronikos, elektrotechnikos, elektronikos, medžiagų apdirbimo ir kt.) įmones siekia, kad būtų stiprinamos aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų verslumas bei kūrybiškumas ir jų kompetencijos, įgytos mokantis, atitiktų darbo rinkos ir visuomenės poreikius. Šiuo projektu bus stiprinamas studentų ir jų dėstytojų domėjimasis socialinėmis šalies problemomis ir didinama motyvacija bei įgūdžiai taikant žinias, praktinius profesinius įgūdžius, kūrybiškumą ir kt. turimus resursus šių problemų sprendimui savarankiškai.


Projekto rezultatai:

Biomedicinos, fizinių, socialinių, technologinių mokslų studentų verslumo ugdymas gali turėti tiesioginės įtakos inovatyvių įmonių steigimui, žinių ir technologijų komercializavimui bei inovacijų plėtrai. Todėl siekiant skatinti inovatyvų ir į socialinių problemų sprendimą nukreiptą verslą, šio projekto rėmuose bus įgyvendinamos priemonės, skirtos visapusiškam verslumo ugdymui, stiprinant verslo bei mokslo bendradarbiavimą ir naujų iniciatyvų kūrimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-19 - 2019-12-18

Projekto koordinatorius: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA

Projekto partneriai: ALYTAUS KOLEGIJA, VŠĮ, ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA, KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA, MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA, VŠĮ, PANEVĖŽIO KOLEGIJA, KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA, Vilniaus technologijų Ir dizaino kolegija, Klaipėdos universitetas, Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Justė Balaišienė, Monika Pavalkytė

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Karjeros ir ugdymo centras, Studentų reikalų departamentas