Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui (LT-PL CooPlatform)

 

Projekto nr.: LT-PL-1R-048
Projekto tinklapis: http://istartup.eu/

Projekto aprašymas:

Projektas „Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui (LT-PL CooPlatform)“ skirtas gerinti verslo paramos organizacijų teikiamų paslaugų kokybę, dalijantis gerąja patirtimi ir žiniomis tarp Programoje dalyvaujančių verslo paramos organizacijų, taip užtikrinant kompetencijų augimą ir kokybiškų paslaugų, konsultacijų teikimą naujiems verslininkams, jaunimui ir kitiems visuomenėms nariams. Projekto veiklos apima gerosios patirties pasidalijimą, renginius ir mokymus tikslinėms grupėms, konsultacijas, kompetencijų ugdymo renginius, veiklų viešinimą, Partnerių bendradarbiavimo stiprinimą.

Projekto finansavimas:

2014-2020 m. Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programa


Projekto rezultatai:

Numatyti projektu siekiami rezultatai:
1. Parengti  modelius, gaires Geroji verslininkų parengimo praktika ir Geroji verslo subjektų skatinimo praktika;
3. Keistis gerąją patirtimi, suorganizuojant 2 tarpvalstybnius seminarus, kuriuose dalyvautų ir išorės ekspertais;
3. Internetinių seminarų metu susisteminti geriausius išorės ekspertų praktikos pavyzdžius  (suorganizuoti 4 internetinius seminarus, naudojant Lifestreaming technologijas);
4. Paspartinti naują, inovatyvų, į sumaniąją specelizaciją orientuotą verslą;
5. Skleisti projekto rezultatus bei dalintis gerąja projekto veiklos patirtimi universitetuose, kitose švietimo įstaigose, prekybos rūmuose, valdžios institucijose ir suorganizuoti užbaigiamąją projekto konferenciją.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-02-01 - 2018-07-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Tauragės rajono savivaldybės administracija, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Balstogės technologijos universitetas, Alytaus kolegija, Rytų Lenkijos mokslo ir technologijų parkas Suvalkuose

Vadovas:
Mindaugas Bulota

Trukmė:
2017 - 2018

Padalinys:
Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku