Medžiagų iš nano-mikrogijų, skirtų biomedicinai, formavimo elektrinio verpimo būdu galimybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-09-0011

Projekto aprašymas:

Elektrinis verpimas – tai procesas, kurio metu suformuojamos medžiagos iš nano-mikrogijų. Elektrinio verpimo metu veikiant elektrostatinėms jėgoms iš polimerinio tirpalo suformuojamos polimerinio tirpalo srovelės. Srovelėms judant link surinkimo elektrodo, tirpiklis garuoja, o srovelė skyla į plonesnes nano-mikrogijas. Suformuotos medžiagos iš nano-mikrogijų struktūra priklauso nuo naudojamo polimero, tirpiklio tipo, polimero molekulinės masės, polimerinio tirpalo klampos, laidumo elektros srovei, paviršiaus įtempio bei nuo verpimo technologinių parametrų – įtampos, atstumo tarp elektrodo, polimero tekėjimo greičio (jei naudojamas įprastas švirkštinio tipo elektrinio verpimo įrenginys). Medžiagos iš nano-mikrogijų suformuotos elektrinio verpimo būdu pasižymi itin mažu gijų skersmeniu (nuo 10 nm), dideliu savitojo paviršiaus plotu ir akytumu. Dėl pastarųjų savybių šios medžiagos itin plačiai naudojamos filtrų gamyboje, apsauginių drabužių gamyboje, jutiklių ir panašiai, tačiau viena iš sričių kur šios medžiagos naudojamos itin plačiai tai yra biomedicina (tvarsliavai, vaistų tiekimo sistemoms, karkasams audinių inžinerijoje (pagrindai ląstelėms auginti)).Šios praktikos tikslas – elektrinio verpimo būdu suformuoti medžiagas iš biomedicininės paskirties polimerų ir nustatyti bikomponentinio polimerinio tirpalo sudėties įtaką suformuotų medžiagų struktūrai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-07-02 - 2018-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Erika Adomavičiūtė

Trukmė:
2018 - 2018

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas