Mėlynos spalvos emisija pasižyminčių fenantroimidazolo darinių, skirtų trečios kartos organiniams šviesos diodams, sintezė

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0025

Projekto aprašymas:

Šio projekto tikslas – skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją. Tyrimų metu bus susipažįstama su naujais organinių junginių sintezės, struktūros ir savybių analizės metodais, gautų tyrimų rezultatų apdorojimu bei apibendrinimu. Mokslinių tyrimų metu bus susintetinta serija donoras-akceptorinius tipo fenantroimidazolo darinių, skirtų organiniams šviesos diodams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Rita Butkutė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra