Mišrių Zn-Co oksidų sintezė bei jų plonasluoksnių dangų suformavimas ir fotokatalizinių, talpinių savybių tyrimas

 

Projekto nr.: S-ST-23-59

Projekto aprašymas:

Šiuolaikiniame pasaulyje didėja susirūpinimas gamta – vandens, oro bei žemės tarša, taigi viena plačiausiai nagrinėjamų sričių yra atsinaujinančios energijos šaltiniai. Todėl pataruoju metu vis dažniau domimasi įvairiais energijos kaupimo būdais ir yra siekiama tiek sukurti naujus energijos kaupiklius (superkondesatoriai, baterijos, kondensatoriai) ar patobulinti esamus. Taip pat viena didžiausių šiuolaikinių problemų – vandens užterštumas įvairiomis cheminėmis medžiagomis: dažais, farmacinėmis atliekomis, vaistų likučiais bei įvairiomis bakterijomis. Mokslininkai vis aktyviau ieško būdų, kaip taikant draugiškas žmogui ir ekosistemai technologijas, pašalinti teršalus. Vienas perspektyviausių vandens valymo būdų – fotokatalizė.

Pastaruoju metu didelis dėmesys skiriamas dviejų pereinamųjų metalų oksidų deriniams (ZnCo2O4, CuCo2O4, FeCo2O4, MgCo2O4, NiCo2O4) susintetinti bei ištirti būdingas dvifunkcines savybes: talpines ir elektrochemines savybes. Taip pat mišrių Zn-Co oksidų plonasluoksių dangų formavimas, fofokatalizinių ir talpinių savybių tyrimai yra aktualūs, nes žinomi eksperimentiniai rezultatai patvirtina, kad šių oksidinių dangų struktūrą, morfologiją ir savybes lemia nusodinimo metodo parinkimas, stabilios suspensijos suformavimas bei organinės priemaišos. Beto, šie duomenys svarbūs ieškant efektyvių dvifunkcinių energijos kaupiklių ir fotokatalizatorių, kurie gali būti taikomi fotokataliziniams redokso procesams įgyvendinti praktikoje ar energijai kaupti (pavyzdžiui, organinių junginių oksidavimas, CO2 fotoredukcija, vandens skaidymas į elementus, vandens valymas).

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Agnė Šulčiūtė

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra