Mišrus mokymasis, skirtas skatinti absolventų įsidarbinimo galimybes (OUT-DOOR)

 

Projekto nr.: 2023-1-PL01-KA220-HED-000151976

Projekto aprašymas:

Europoje vis daugiau žmonių turi atnaujinti ir tobulinti savo žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kad užpildytų atotrūkį tarp formalaus išsilavinimo ir mokymo bei greitai kintančios visuomenės ir darbo rinkos poreikių. Dėl šios priežasties OUT-DOOR projekto tikslas – parengti mokymo programą, pagrįstą mokymosi metodikomis, siekiant sukurti alternatyvią ir patrauklią priemonę užmegzti ryšį su studentais, kurie baigs studijas ir įsilies į atvirą darbo rinką. Padedami ekspertų institucijų dėstytojai įgis teorinių ir praktinių žinių apie „Outdoor“ mokymosi modelį. Programos dalyviai įgis žinių apie savo stiprybes ir gabumus, minkštuosius įgūdžius, ugdys savigarbą ir stiprins požiūrį į darbą. Studentai kurs savo karjeros kelią, sužinos apie darbo pokyčius ir pasiruoš darbo paieškai.
Projekto tikslas – suteikti studentams pagrindines kompetencijas, kurios galėtų papildyti anksčiau įgytas specialybines kompetencijas ir suburti svarų kiekį piliečių, turinčių darbo rinkoje reikalaujamų kompetencijų, skatinti jaunų žmonių kritinį mąstymą, inovatyvumą ir verslumą.
OUT-DOOR projektu siekiama įgyvendinti inovatyvų mokymo metodą, pagrįstą dviem dedamosiomis:
– Siekti papildomumo ir sąveikumo tarp skirtingų Europos švietimo sistemų, pavadintų LifeComp, DigComp ir GreenComp.
– Mokyti ir patvirtinti žinias, įgytas vykdant projekto veiklas, naudojant IT priemones, vertinimo kriterijus bei mikrokredencialus.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

projektų valdymas
WP2 – sklaida ir panaudojimas
WP3 – mokymo programos sudarymas ir apibrėžimas
WP4 – mokomosios medžiagos virtualizavimas
WP5 – pradinis taikymas ir įgyvendinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-12-01 - 2026-11-30

Projekto koordinatorius: LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Projekto partneriai: FEMXA FORMACIÓN S.L.U, UNIVERSIDADE DOS ACORES, UNIVERSITA DEL SALENTO, Kauno technologijos universitetas, UNIVERSIDAD DE VIGO

Vadovas:
Darius Andriukaitis

Trukmė:
2023 - 2026

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas