Mokslinė stažuotė ULL investiciniame fonde

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-14-0004

Projekto aprašymas:

Universidad de la Laguna yra vienas prestižinių universitetų Ispanijoje, veikiantis daugiau nei 200 m., vienijantis daugiau 23 000 studentų, 1695 profesorių ir 851 administracijos ir tarnybos darbuotojų. Šiame universitete veikia 45 bakalauro programos, 30 magistro programos, 52 doktorantūros programos ir keli investiciniai fondai. Glaudesni bendradarbiavimo ryšiai tarp Ispanijos ir Lietuvos mokslininikų investicijų į inovacijas tematika užsimezgė per ”Forecasting Financial Markets 2018” tarptautinę mokslinę konferenciją Oksfordo universitete (UK). Trečio kurso doktorantė Raminta Benetytė, rengianti disertaciją ,,Invetsicijų į inovacijas rizikos ir efektyvumo vertinimas šalies ekonomikos tvarumo kontekste” ir kurianti modelį, pritaikytą Lietuvos atvejui inovacijų rizikai vertinti, atliktų mokslinę stažuotę viename iš šio universiteto investicinių fondų, kurios metu turėtų galimybę praplėsti savo modelį realiais rizikos veiksniais ir investiciniais subjektais bei kartu su investicinio fondo ekepsertais ištestuoti modelį, ar pasiektas reikiamas modelio patikikumas ir būtų galimas taikyti praktinėse situacijose. Ištestavus patobulintą sukurtą mokslinį modelį būtų parengtas bendras mokslinis straipsnis prestižiniame moksliniame žurnale finansų tematikoje.

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
free download udemy paid course

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Doktorantė Raminta Benetytė investiciniame fonde Universidad de La Laguna (ULL) universitete Ispanijoje dviejų mėnesių mokslinės stažuotės metu tęsė savo tyrimą ,,Investicijų į inovacijas rizikos ir efektyvumo vertinimas šalies ekonomikos tvarumo kontekste”, ištestavo ir patobulino sukurtą modelį investicijoms į inovacijas vertinti, kurio pagrindu parengė mokslinį straipsnį. Parengtas bendras mokslinis straipsnis kartu su ULL ekspertais investicijų į inovacijas tematika ‘‘Can Business Financial Performance and R&D Expenditure Combine the Target for Country Economic Sustainability?‘‘, kuris yra doktorantės Ramintos Benetytės rengiamos disertacijos ,,Investicijų į inovacijas rizikos ir efektyvumo vertinimas šalies ekonomikos tvarumo kontekste‘‘ pagrindas. Juo remiantis toliau bus plėtojamas disertacijos tyrimas, plečiant ir atnaujinant Europos Sąjungos šalių duomenis apie ekonomikos tvarumo, inovatyvumo lygį, įmonių finansinius rodiklius, atlygį mokamą aukščiausio lygio vadovams ir investicijas į inovacijas. Mokslinis straipsnis buvo pristatytas La Lagunos universiteto profesorių rengtame moksliniame seminare (sertifikatas apie rengtą pranešimą pridedamas) ir taip pat straipsnis recenzuotas šio universiteto Finansų ir Apskaitos katedros profesorių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-01 - 2019-08-29

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raminta Benetytė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku